Kategoriat
ohjelmat

Kestävä innovaatioekosysteemi

Suomen puhtaan teknologian osaaminen on maailmalla tunnustettua. Vaikka cleantech/biotalous kattaa useita toimialoja, on metsäsektori Suomessa perinteisesti ollut keskiössä. Alalla on panostettu voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta metsäteollisuutta voitaisiin jatkaa kestävästi myös ilmastonmuutoksen maailmassa.

Biotalouden innovaatioissa sekä tehostetaan nykyisiä prosesseja ja uusiomateriaalien hyödyntämistä, että kehitetään kokonaan uusia tuotteita. Esimerkiksi puurakentaminen, perinteinen ala, on saanut uutta pontta kehittyneistä materiaaleista jotka mahdollistavat myös suuremmat ja korkeammat puurakennukset. Uusituvalla ja hiiltä sitovalla puulla voidaan rakentamisessa korvata sementtiä ja terästä ja jopa muovia. Vaikutukset elinkaaripäästöihin ovat parhaimmillaan dramaattisia.

Uusiomateriaaleja syntyy myös biotalouden sivuvirroista. Tuotteita kuten tuhkaa voidaan hyödyntää uusiomateriaaleissa muun muassa maanrakentamisessa. Uusi innovaatioekosysteemi käsittää siis erittäin laajan verkoston aloja uusista kuluttajatuotteista perusmateriaalien valmistamiseen. Yhdistävänä tekijänä on materiaalivirta johon yritykset ja muut toimijat sen eri vaiheissa liittyvät.