Strategista huippuosaamista

Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli SHOKit ovat suomalaisia yritysten ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen yhteistyöorganisaatioita, jotka toimivat osakeyhtiömuotoisesti. Tavoitteena ei kuitenkaan ole voiton tuottaminen, vaan tutkimuksen hyödyntämisen tehostaminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen Suomen kannalta kriittisillä sektoreilla.

SHOK-yksiköitä perustettiin kaikkiaan kuusi kappaletta:

  • FIBIC Oy, Finnish Bioeconomy Cluster, bioteollisuus
  • RYM Oy, rakennusteollisuus
  • CLEEN Oy, Cluster for energy and development
  • FIMECC Oy, Finnish Metals and Engineering Competence Cluster. metallituotteet ja koneteollisuus
  • SalWe Oy, terveyden ja hyvinvoinnin palvelut
  • DIGILE Oy, tieto- ja viestintäteollisuus

Rahoitusta organisaatioille myönsivät Suomen Akatemia ja päärahoittaja Tekes.